Mască individuală la preț de producător - 3,5 RON(inclusivTVA) - Click AICI

Deși amenzile au crescut, unii angajatori se joacă cu focul

Prin Programul cadru de acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Munca Vaslui pentru anul 2019, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.

Activitatea zilnică a inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate, zilnic, către Inspecţia Muncii.
Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Vaslui, în perioada 01.05–31.05.2019, în activitatea de control, sunt redate mai jos.

În domeniul relaţiilor de muncă:

Indicator Valoare indicator Contravaloare amenzi (lei)
Total unităţi controlate 95
Nr. salariaţi ai angajatorilor controlaţi, din care: 5213
     – femei 2628
     – tineri 0
Nr. deficienţe constatate 28
Nr. măsuri dispuse 163
Nr. total amenzi aplicate 9 51000
Nr. total avertismente aplicate 5
Numpr persoane depistate cu „munca nedeclarata” 2 40000

Număr persoane depistate cu „muncă nedeclarată”: 2 pers.
Valoarea amenzilor aplicate: 51.000 lei
Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor: 9
2 amenzi în cuantum de 40.000 lei pentru muncă nedeclarată.

 Principalele deficiențe stabilite în controale:

 • munca nedeclarată – primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, în ziua anterioară începerii activităţii; primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii; Primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat; Primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial.
 • depăşirea programului normal de lucru, neplata corespunzătoare a orelor suplimentare, neplata corespunzătoare a orelor de noapte, neacordarea concediului de odihnă;
 • netransmiterea registrului general de evidenţă al salariatilor în format electronic şi/sau netransmiterea acestuia, cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii salariaţilor;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Indicator Valoare indicator Contravaloare amenzi (lei)
Total unităţi controlate 42
Nr. deficienţe constatate 68
Nr. măsuri dispuse 68
Nr. de opriri 2
Nr. total amenzi aplicate 70
Nr. total avertismente 67
Evenimente comunicate 8
Evenimente cercetate 6

 

Principalele deficienţe stabilite în controale :

 • căile de acces şi circulaţie nu sunt intreţinute şi marcate;

–  nu este verificată rezistenţa de dispersie a prizelor de pământ şi continuitatea conductorilor de protecţie ;

 • evenimentele în care au fost implicaţi lucrătorii nu au fost comunicate ;
 • nu sunt stabilite prin fişa postului pentru lucrători, obligaţii şi răspunderi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • instalaţiile de ridicat sub incidenţa ISCIR nu sunt autorizate;
 • documentele referitoare la protecţia maternităţii la locurile de muncă nu au fost realizate în termen;
 • lucrătorii nu sunt informaţi şi instruiţi cu riscurile şi măsurile de securitate specifice activităţii desfăşurate;
 • lucrătorii nu sunt examinaţi medical în vederea stabilirii aptitudinii în muncă;
 • nu au fost desemnaţi lucrătorii care acordă primul ajutor;
 • angajatorii au pus la dispozţtia lucrătorilor echipamente de muncă neconforme;
 • nu sunt desemnaţi lucrătorii care acordă primul ajutor, evacuarea lucrătorilor şi să aplice măsurile de prevenirea şi stingerea incendiilor.

Având în vedere numărul mare de angajatorii în domeniul construcţiilor, a începerii activităţii  şi a accidentelor produse în anii anteriori, ITM Vaslui organizează întâlniri lunare sau trimestriale cu angajatorii, analize pe domeniu de activitate, pentru stabilirea şi analizarea dificultăţilor majore întâmpinate şi a informa principalii actorilor implicaţi în activitatea de construcţii asupra noutăţilor legislative în domeniu şi aplicarea eficientă a acestora unde au fost popularizate, cât și pentru promovarea exemplelor de bune practici ale diverselor unităţi.

 • Pentru desfăşurarea în condiţii a activităţii în domeniul construcţiilor se impun următoarele măsuri:

Măsuri  organizatorice:

 • realizarea de către angajatori a evaluării riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor;
 • întocmirea instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă;
 • efectuarea instruirii şi a controalelor medicale corespunzătoare a lucrătorilor.

Masuri  tehnice:

 • amenajarea şi dotarea  locurilor de muncă pentru prevenirea căderilor în gol şi a altor pericole;
 • utilizarea echipamentelor de muncă corespunzătoare, prevăzute cu sisteme de protecție colectivă, cum sunt balustradele solide, suficient de înalte dotate cu mână curentă și protecție intermediară, platforme sau plase de prindere, suficient de solide pentru a împiedica/opri căderile de la înălțime și care să nu fie întrerupte decât în punctele de acces ale unei schele sau ale unei scări;
 • folosirea schelelor şi scărilor complete, stabile şi asigurate împotriva deplasărilor involuntare;
 • asigurarea măsurilor de protecţie a lucrătorilor împotriva prăbuşirii malurilor;
 • utilizarea instalaţiilor de ridicat  verificate şi controlate periodic;
 • executarea lucrărilor de demolare cu proceduri de lucru şi sub supravegherea acestora de către persoane competente.

Cristina Rădulescu

Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.