Exproprierile de la șoseaua de centură a Bârladului nasc semne de întrebare

În luna septembrie a fost publicată lista proprietarilor care urmează să fie despăgubiți de statul român pentru că pe terenurile lor ar urma să treacă șoseaua ocolitoare a Bârladului.

Un executor judecătoresc,vasluianul Alin Silitra a studiat documentul și trage un semnal de alarmă. Există suspiciunea unei fraude imense, de aproximativ două milioane de lei.

Sursa foto: Alin Silitra

 

Exproprierile de la șoseaua de centură a Bârladului nasc semne de întrebare
Alin Silitra, printr-o postare publică,aduce la cunoștiința celor interesați că lista proprietarilor care urmează să fie despăgubiți nu este în regulă.
Acesta a identificat anomalii în modul de distribuire a sumelor, alocate proprietarilor de terenuri ce trebuie expropriate, pentru ca Centura Ocolitoare a municipiului Bârlad să poată fi construită.
Astfel, dintr-un total de 2.279.223 lei, 1.571.335 lei sunt alocați pentru exproprierea a doar 3 terenuri, în timp ce alți 105 proprietari împart suma rămasă.
“Posibilă fraudă, între 1,5 si 2 milioane de lei – fonduri europene (FEDR), sau, cel puțin, gravă neglijență și incompetență crasă, la nivel guvernamental. Prin Hotărârea nr. 637/2019 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național “Varianta de ocolire Bârlad”, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 721 din 02 septembrie 2019, in vigoare de la data publicarii, Guvernul României aprobă declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național “Varianta de ocolire Bârlad”, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, aflate pe raza localităților Bârlad, Zorleni și Grivița, din județul Vaslui, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. Totodata se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii lista proprietarilor și a altor titulari de drepturi reale ale căror immobile sunt afectate de coridorul de expropriere, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor estimate de către expropriator pe baza raportului de evaluare întocmit, având în vedere expertizele întocmite și actualizate de camerele notarilor publici, potrivit anexei nr. 2.
Si aici apar problemele: – Studiind anexa nr. 2, observăm că, dintr-un total de 108 imobile, situate pe raza UAT – urilor Bârlad, Grivița și Zorleni, pentru exproprierea cărora s-a alocat suma totală de 2.279.223 lei, cea mai mare parte a sumei în cauză (2.051.920 lei) este alocată singurelor trei imobile din Mun. Bârlad, de pe lista, iar dintre acestea trei, cei mai mulți bani (1.571.335 lei) sunt primiți de catre S.C. KIDCOR IMPEX – S.R.L., societate care a încheiat anul 2018 cu total active raportate la A.N.A.F. în valoare de doar 256.784,00 lei (de unde întrebarea firească – pt. ce bun/drept patrimonial poate primi mai bine de 1,5 milioane de lei o societate care are în patrimoniu bunuri care valorează puțin pese 0,25 milioane de lei – ADICĂ DE ȘASE ORI MAI PUȚIN), și care e administrată de omul de afaceri Cordaș Marius Ioan, de al carui nume au fost legate, de-a lungul timpului, acuzații de cămătărie, fraude informatice și legături dubioase cu șefi din I.P.J. Vaslui. – Dar să zicem ca asta nu-i foarte grăitor, câtă vreme nu ești economist / contabil de profesie.
Problema e că verificând coordonatele cadastrale (Nr. cad/topo, respectiv Nr. CF), indicate în anexa 2, pentru primele trei imobile (din Bârlad – verificare pe care o poate face oricine, online – dacă își face un cont pe portalul ANCPI, contra unei taxe de 20 lei/CF, ori direct la sediul BCPI Bârlad, completând o cerere și plătind o taxă de 25 lei/CF), se constată că imobilele de la punctele 1 si 2 din tabel, cărora le aparțin respectivele coordonate cadastrale, au cu totul alte suprafețe și se află în proprietatea altor persoane decât cele indicate în anexa nr. 2., extinzând verificarea respectivelor coordonate cadastrale și pentru celelalte două UAT-uri (Grivița și Zorleni), constatându-se aceleași deficiențe, iar în cazul imobilului de la punctul 3 din tabel, acesta neputând fi identificat automat de către ANCPI, pe baza Nr. cad. si de C.F. indicat, în niciuna dintre cele trei UAT-uri vizate de expropriere. – Conform Art. 3 alin. (1) Sumele individuale estimate de expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național “Varianta de ocolire Bârlad”, situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, aflate pe raza localităților Bârlad, Zorleni și Grivița din județul Vaslui, sunt în cuantum total de 2.279,3 mii lei și sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019, cu modificările și completările ulterioare, la capitolul 84.01 “Transporturi”, subcapitolul 03 “Transport rutier”, titlul 58 “Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, articolul 58.01 “Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională” – FEDR. – Iar potrivit Art.4, din aceeasi H.G. Ministerul Transporturilor, prin Compania Națională de administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum și de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
INTREBARE!
În ce se traduce RĂSPUNDEREA asumata de către Ministerul Transporturilor, prin C.N.A.I.R. pentru NEREALITATEA datelor înscrise în lista imobilelor expropriate, respectiv pentru eventuala LIPSĂ DE CORECTITUDINE a datelor care au stat la baza stabilirii acestora, care dacă nu denotă doar grava neglijență și crasă incompetență, la nivel înalt, e posibil să creeze aparența de legalitate cu care ar putea fie drapată o fraudă din bani publici (europeni), de cel puțin 1,5 milioane de lei, care ar urma să ajungă pe mâna unor personaje care au facut obiectul unor relatări de presă.
UPDATE: Am reușit să obțin conversia în identificator electronic a Cărții Funciare și pentru imobilul de la a treia poziție din anexa 2 a HG 637/2019, imobil ale cărui date corespund, atât ca suprafață cât și ca proprietar, spre deosebire de primele două. Singura inadvertență e că, spre deosebire de anexa 2, în care nu se vorbește nimic despre construcții (putând trage concluzia că se plătește o despăgubire de cca. 50 EUR / mp. teren liber), în cartea funciară figurează și construcții, pe suprafață totală de 11.671,00 mp real măsurată, din care se expropriază doar 985, putând doar deduce că aceasta din urmă nu e ocupată cu construcții. În concluzie, sunt șanse ca de la poziția 3 din anexa încolo datele sa fie corecte” a scris Alin Silitra.

 

Cristina Rădulescu

 

 

Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.