“Munca la negru” încă mai este la modă în județul Vaslui

Prin Programul cadru de acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Munca Vaslui pentru anul 2019, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.
Activitatea zilnică a inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate, zilnic, către Inspecţia Muncii.
În luna iulie 2019, inspectorii de muncă din cadrul compartimentelor control muncă nedeclarată și control relații de muncă au controlat 85 unităţi la care desfăşurau activitate 2.437 salariaţi, din care 1.181 femei și 6 tineri sub 18 ani.
Din totalul de 85 controale efectuate, la un număr de 78 de angajatori, inspectorii de muncă au urmărit identificarea muncii nedeclarate în toate formele ei. În luna iulie au fost identificate 16 de persoane care prestau muncă nedeclarată, din care 12 nu aveau încheiate contracte individuale de muncă, iar pentru 4 persoane contractele individuale de muncă nu a fost transmis cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activității.
Pentru persoanele identificate că prestau muncă nedeclarată, angajatorilor le-au fost aplicate amenzi în valoare de 20.000 lei pentru fiecare persoană, valoarea totală a amenzilor pentru munca nedeclarată în luna iulie fiind de 300.000 lei.
În cadrul Compartimentelor Control Muncă Nedeclarată și Control Relații de Muncă la toți cei 85 angajatori a fost verificat şi modul în care aceștia respectă prevederile HG 905/2017, (păstrarea la sediu a registrului general de evidență al salariaților în format electronic, eliberarea de acte solicitate de angajati, dosare de personal, transmiterea revisal în termen).
În urma neconformităților constatate au fost aplicate 2 sancțiuni la un număr de 2 angajatori, din care o amendă în valoare de 5.000 lei și un avertisment.
Au fost dispuse 29 de măsuri de intrare în legalitate.
Pentru nerespectarea prevederilor legale privind stabilirea și garantarea în plată a salariului minim brut pe țară a fost sancționat un angajator cu amendă în valoare de 1.000 lei.
La nivelul compartimentelor muncă nedeclarată și control relații de muncă au fost aplicate în total 14 de sancțiuni contravenționate, la un număr de 14 de angajatori, din care 11 de amenzi în valoare de 306.000 lei şi 3 avertismente.
În urma controalelor efectuate au fost trasate în total un număr de 163 de măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate.
În luna iulie 2019 nici un angajator nu a depus proiect de concediere colectivă având intenția de a disponibiliza salariați. Inspectoratul Teritorial de Muncă Vaslui a înregistrat un conflict colectiv de muncă în vederea concilierii acestuia, conform art. 165-174 din Legea nr. 62/2011 – Legea dialogului social, cu modificările și completările ulterioare. Principalele deficienţe stabilite în controale:
– munca nedeclarată – primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, în ziua anterioară începerii activităţii; primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii; Primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat; Primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial.
– depăşirea programului normal de lucru, neplata corespunzătoare a orelor suplimentare, neplata corespunzătoare a orelor de noapte, neacordarea concediului de odihnă;
– netransmiterea registrului general de evidenţă al salariatilor în format electronic şi/sau netransmiterea acestuia, cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii salariaţilor; În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:
În luna iulie 2019, inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Control Securitate şi Sănătate în Muncă au efectuta vizite de inspecţie la 62 de angajatori şi au încheiat 62 de procese verbale de control.
În urma vizitelor de inspecţie efectuate de către inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Control Securitate şi Sănătate în Muncă, în luna iulie 2019 au fost constatate 117 de neconformităţi, acestea fiind, în principal, următoarele: – angajatorii nu au dotat lucrătorii cu echipament individual de protecţie; – nu au fost adopatate soluţii legale în vederea prevenirii riscurilor profesionale.

Cristina Rădulescu

Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.