Mască individuală la preț de producător - 3,5 RON(inclusivTVA) - Click AICI

Penitenciarul Vaslui pune la dispoziţie tuturor celor interesaţi, persoane fizice sau juridice, forţă de muncă specială (persoane private de libertate), pe perioade de timp determinate (1 – 12 luni) în condiţii foarte avantajoase şi cu un număr variabil de persoane, în funcţie de nevoile societăţii dumneavoastră.

Serviciile prestate de cei condamnați acoperă o gamă diversă de activităţi, muncă necalificată, astfel:
-lucrări în agricultură;
-gospodărie comunală (curăţat parcuri şi spaţii verzi, amenajat şi curăţat străzi);
-ambalat confecţii textile, carne si produse din carne etc.;
-producţie ambalaje carton / mase plastice;
-activităţi auxiliare muncii necalificate (săpat şanţuri, recuperarea şi reciclarea deşeurilor, lucrări de curăţenie, manipulat materiale etc. );
-lucrări în domeniul construcţiilor civile şi industriale, rutiere şi feroviare etc.
Folosirea forţei de muncă speciale poate reprezenta o soluţie eficientă pentru societăţile care doresc stabilitate şi rentabilitate în activităţile desfăşurate. Forţa de muncă specială de la Penitenciarul Vaslui este folosită de societăţi comerciale din Vaslui şi alţi beneficiari, de peste 20 ani, pe parcursul derulării contractelor acestea suplimentând constant numărul deţinuţilor folosiţi.
Avantajele colaborării cu unitatea vasluiană:
-asigurarea unui număr constant de persoane private de libertate pe toată durata derulării contractului atât în interiorul penitenciarului, cât şi în exteriorul acestuia;
-negocierea tarifelor în funcţie de complexitatea lucrărilor efectuate, luându-se în considerare salariul minim pe economie;
-folosirea deţinuţilor la muncă nu implică încheierea unor contracte de muncă cu aceştia, ci încheierea unui contract de prestări servicii între operator economic şi penitenciar;
-scutirea de la plata obligaţiilor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor de sănătate, fond de şomaj;
-oprirea procesului de producţie, la solicitarea beneficiarului forţei de muncă speciale, pe anumite perioade de timp, din cauze obiective,(ex. condiţii meteo), fără ca acest lucru să atragă cheltuieli suplimentare din partea operatorului economic;
-siguranţă asupra materiilor prime, materialelor, uneltelor si utilajelor folosite în procesul tehnologic, neexistând riscul sustragerii acestora;
-paza persoanelor private de libertate şi sunt asigurate de către penitenciar;
-supravegherea şi coordonarea lucrărilor sunt asigurate de către personalul penitenciarului în colaborare cu reprezentanţii societăţii angajatoare.
Obligaţii minime pentru angajatori:
(1) Beneficiarul persoană juridică, este obligat să prezinte următoarele documente:
a) copie a certificatului de înregistrare şi a certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului. Ambele documente trebuie să fie semnate pe fiecare pagină de către reprezentantul beneficiarului pentru conformitate cu originalul;
b) declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în nici una din situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
c) dovada bonităţii financiare certificată prin ultimul bilanţ contabil şi achitarea unui avans lunar în procent de 40% în cazul penitenciarelor, din valoarea lunară a prestaţiei de servicii cu regularizarea acestuia lunară, avans ce va fi folosit pentru plata veniturilor din prestări servicii a persoanelor private de libertate;
d) declaraţie pe proprie răspundere că nu are obligaţii de plată restante către unităţi subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
(2) Instituţiile publice nu au obligaţia prezentării documentelor prevăzute la alineatul 1 lit. a) – c).
(3) Beneficiarii persoane fizice sunt obligaţi să prezinte actul de identitate şi să achite în avans contravaloarea estimată a serviciilor, în cazul în care perioada de derulare a contractului este mai mică de o lună. Pentru contractele ce urmează să se deruleze pe o perioadă mai mare de o lună, beneficiarul va achita în avans, în luna în curs, contravaloarea estimată a lucrărilor ce urmează a fi realizate în luna următoare.
Asigurarea transportului de la penitenciar până la locul de muncă şi retur; punerea la dispoziţie a uneltelor de muncă.
Serviciile oferite adaptate nevoilor specifice activităţilor pe care le desfăşuraţi, avantajele financiare conferite de neplata unor impozite precum şi sistemul de lucru simplu (contract de colaborare, facturi si situaţii de lucrări, etc) sunt argumente solide care sprijină alegerea unităţii vasluiene ca partener pe termen lung pentru societatea dumneavoastră.
Nu este de neglijat nici importanţa muncii, ca terapie ocupaţională, ştiut fiind faptul că munca reprezintă una din metodele cele mai eficiente de reabilitare psiho-socio-comportamentală a persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate şi contribuie la îmbunătăţirea imaginii şi a respectului de sine.
Totodată munca este un factor esenţial pentru pregătirea persoanelor condamnate pentru perioada postcondamnatorie, pentru cultivarea sentimentului de apartenenţă la o anumită colectivitate din care lipsesc doar pentru o perioadă strict determinată de timp, ajută la diminuarea efectelor negative ale încarcerării prin implicarea lor în activităţi ocupaţionale în comunitate, contribuie la crearea unui mediu de viaţă sănătos pentru întreaga societate.
Prin folosirea la muncă a acestor persoane se urmăreşte menţinerea şi creşterea capacităţii acestora de a-şi câştiga existenţa după liberare şi realizarea unor venituri, care se pot folosi la îmbunătăţirea condiţiilor de deţinere şi pentru susţinerea acţiunilor de resocializare a acestora.

Cristina Rădulescu

Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.